.RU

Стан республикасы республика казахстан

Дата08.02.2017өлшемі359.77 Kb.
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН


Устав

Объединения юридических лиц

«Ассоциация операторов телерадиовещания Республики Казахстан»
«Қазақстан Республикасы

телерадиохабар тарату операторларының Ассоциациясы» заңды тұлғалар бірлестігінің Жарғысы

құрылтай жиналысы УТВЕРЖДЕН

хаттамасымен Протоколом учредительного собрания

БЕКІТІЛГЕН

09.04.2014 жылғы №1 Хаттама Протокол №1 от 09.04.2014 г.
АСТАНА - 2014

 1. Жалпы ережелер

  1. Жарғы заңды тұлғалармен және/немесе жеке кәсіпкерлермен осы Жарғыда көрсетілген мақсаттарға жетуде оның мүшелеріне ерікті түрде көмек көрсету үшін құрылған «Қазақстан Республикасы телерадиохабар тарату операторларының Ассоциациясы» (ары қарай – Ассоциация) заңды тұлғалар Бірлестігі коммерциялық емес ұйымының қызметін реттейді, сонымен қатар, өз қызметін Қазақстан Республикасы Конституциясына, Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне және Қазақстан Республикасының «Коммерциялық емес ұйымдар туралы» Заңына сәйкес жүзеге асырады.

Ассоциация белгісіз мерзімге құрылады.

  1. Ассоциацияның толық атауы:

мемлекеттік тілде: «Қазақстан Республикасы телерадиохабар тарату операторларының Ассоциациясы» заңды тұлғалар Бірлестігі,

орыс тілінде: Объединение юридических лиц «Ассоциация операторов телерадиовещания Республики Казахстан»,

ағылшын тілінде: Association of The Broadcasting Operators of the Republic of Kazakhstan.

Ассоциацияның қысқартылған атауы:

мемлекеттік тілде: «Қазақстан Республикасы телерадиохабар тарату операторларының Ассоциациясы» ЗТБ,

орыс тілінде: ОЮЛ «Ассоциация операторов телерадиовещания Республики Казахстан»,ағылшын тілінде: Association of The Broadcasting Operators of the Republic of Kazakhstan.

  1. Ассоциация өз мүшелерінің іс-әрекетін үйлестіру, өзара құрылтай келісімін жасасқан құрылтайшылардың шешімі негізінде олардың мүдделерін алға тарту және қорғау мақсатында құрылған. Ассоциация өз мүшелері үшін жоғары тұрған мекеме болып табылмайды.  1. Ассоциация оқшауландырылған

мүлікке жеке меншік құқығы бар заңды тұлға болып табылады, ол өзіндік теңгерімге, сонымен бірге, өз қызметіне қажетті барлық белгілерге ие (валюталық шоттарды қоса алғанда банктік шоттар, мөрлер, мөртаңбалар, бейнелеме және тағы басқалары). Ассоциация өз атынан келісімдер жасасып, мүліктік және жеке мүліктік емес құқықтарға, жауапкершілікке ие бола алады, сотта айыпкер, жауапкер және үшінші тарап та бола алады.

  1. Ассоциация оның жарғылық мақсаттарына сәйкес кәсіпкерлік қызметпен айналыса алады.  1. Ассоциацияның Қазақстан Республи- касы аумағында және оның сыртында бөлімшелер мен өкілдіктер ашуға, сонымен қатар, басқа да ассоциациялар мен кеңестерге кіруге құқығы бар.

  2. Ассоциацияның бөлімшелері мен өкілдіктері заңды

теңгерімнің құрамына кіретін жеке теңгерімге ие болады.

  1. Арнайы заңнамамен өкілетті органдардан басқа, мемлекеттік, қоғамдық немесе басқа да органдардың Ассоциация

қызметіне араласуына рұқсат жоқ.

  1. Ассоциация өз міндеті бойынша барлық мүлкі үшін жауапкершілікке ие болады.

  2. Ассоциация өз мүшелерінің міндеттері бойынша жауап бермейді. Ассоциация мүшелері Ассоциация құрылтайлық құжаттамаларында қарасты- рылған тәртіп пен мөлшерде оның міндеттемесі бойынша біріккен жауапкершілікке ие болады.  1. Ассоциацияның орналасқан орыны мен мекен-жайы: 010000, Қазақстан Республикасы, Астана қ., Омаров көшесі, 100 үй, 4-пәтер.
 1. Қызметтің пәні мен мақсаттары  1. Ассоциация қызметінің мақсаты болып жәрдемдесу табылады:

   1. Ассоциация мүшелерінің кәсіпкерлік қызметінің тиімділігін жоғарылатуға;   1. телерадиохабар тарату абоненттеріне қызмет көрсетуді күшейтуге;

   2. Қазақстан Республикасы телерадио-хабар таратуын күшейтуге;

   3. отандық аудиовизуальді өнімнің өндірісіне.

  1. Ассоциация қызметінің пәні болып табылады:

   1. Ассоциация мүшелері қызметінің ұйымдық-экономикалық мәселелерін шешу;

   2. құқық иеленушілермен келісім жасауда көмек көрсету, баға белгілеу мәселелерін, оның ішінде, Ассоциация мүшелерінің мүдделерін алға тарту жолымен шешу (бірыңғай контрагент);   1. Ассоциация мүшелерінің ұсыныстарын жүзеге асыру бойынша ақылы кеңес беру қызметтерін көрсету;

   2. Ассоциация пәні мен мақсаттарына тікелей немесе жанама технологиялық байланысты қызмет түрлерімен айналысу, оның ішінде, телерадиохабар таратудың отандық контентін құру;   1. Қазақстан Республикасы аумағында теледидарлық хабар тарату операторларын қолдауға және реформалар жүргізуге жәрдемдесу;

   2. теориялық ұсыныстарды дайындау, тәжірибелік ұсыныстарды өңдеу, сонымен қатар, телерадиохабар тарату саласында ұзақ мерзімді экономикалық өсу стратегиясын өңдеуге көмек көрсету;   1. ғылыми, талдау зерттеулерін және әлеуметтік сауалнамаларды жүргізу;
   1. Қазақстан Республикасы телерадио-

хабар таратуды дамыту мәселелері бойынша

қолданыстағы заңнаманы жетілдіруге ат салысу;   1. телерадиохабар таратуды дамыту мәселелері бойынша конференциялар, семинарлар, тренингтер, дөңгелек үстелдер ұйымдастыру, сонымен қатар, сәйкес халықаралық шараларға қатысу;   1. телерадиохабар тарату саласында шет мемлекеттердің алдыңғы қатарлы тәжірибелерін меңгеру;

   2. телерадиохабар таратуды дамыту мәселелері бойынша халықаралық ұйымдармен әріптестік орнату, сонымен қатар, халықаралық байланыстарды нығайту;

   3. Қазақстан Республикасы заң-намасымен және осы Жарғымен тиым салынбаған басқа да қызмет формаларын жүзеге асыру.

  1. Қолданыстағы заңнамаға сәйкес, лицензиялануы тиіс қызмет түрлерін, Ассоциация тек бекітілген тәртіпте алынған лицензия болған жағдайда ғана жүзеге асыруы тиіс. 1. Ассоциацияға мүшелік  1. Ассоциация мүшесі болып Ассоциацияның құрылтай келісіміне және Жарғысына мойынсұнған, Ассоциация алдында тұрған мақсаттар мен міндеттерді жүзеге асыруға өз үлесін қоса алатын кез келген заңды тұлға және жеке кәсіпкерлер табыла алады.

   1. Заңды тұлғалар және жеке кәсіпкерлер берілген өтініш негізінде Ассоциация мүшелерінің жалпы жиналысының шешімі бойынша Ассоциация мүшесі құқығына ие болады.   1. Ассоциация мүшелерін дауысқа салу осы Жарғының 33 тармағына сәйкес жүргізіледі.

   2. Өтініш бір апта уақыт ішінде қаралуы керек. Ассоциация мүшелігіне қабылдаудан бас тарту дәлелдемені қажет етпейді.

   3. Ассоциация ашық ұйым болып табылады. Ассоциация мүшелерінің санына шектеу жоқ.

   4. Ассоциация мүшелері өзінің заңды тұлғалық даралығын және құқықтарын сақтап қалады. Ассоциация мүшелігінің құқығы үшінші тұлғаларға берілмейді.   1. Құрылтайшылар Ассоциация мемлекеттік тіркелген сәттен бастап Ассоциация мүшесі болып табылады. Құрылтайшылар Ассоциацияның басқа мүшелеріне қарағанда, айрықша басым құқық пен жеңілдіктерге ие болмайды.

   2. Ассоциация құрамына қайта кіргендер барлық құқықтарға ие болып, Ассоциация мүшесінің міндеттерін орындайды, сонымен қатар, Ассоциацияға енген күннен бастап, Ассоциация мүшесі деп аталуға құқығы бар.

   3. Ассоциацияға енген күн болып Ассоциация атқарушы органы мен Ассоциация мүшесі арасында Ассоциацияға мүшелікке өту келісіміне қол қойылған күн саналады.

   4. Ассоциацияның атқарушы органы Ассоциация мүшелерінің тізімін жасайды.  1. Ассоциация мүшелігіне өту және одан шығу Қазақстан Республикасы қолданыстағы заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады. Сонымен бірге, Ассоциация мүшелігіне өту тек келесі жағдайларда мүмкін:

   1. Ассоциация мүшелігіне үміткер Ассоциация мүшелеріне қойылатын талаптарға жауап берсе;

   2. үміткер Ассоциацияның Құрылтайлық келісімі және осы Жарғының ережелеріне мойынұсынса.

  1. Атқарушы орган осы Жарғының 3.4. тармақшасына сәйкес Ассоциация мүшелігіне үміткерлерден құжаттарды қабылдауды жүзеге асырады және оларды Қазақстан Республикасы қолданыстағы заңнамасына, Құрылтайлық келісімге және осы Жарғыға сәйкестігін тексереді.  1. Мүшелікке қабылдау келесі негізде жүргізіледі:

   1. мүшелікке қабылдау туралы өтініш;

   2. Ассоциация мүшелерінің құрамына

ену талабы туралы куәландырылған мөрі бар Ассоциация мүшелігіне үміткерге жоғары басқару органының хаттамалық шешімінің көшірмесі

   1. заңды тұлғаның мемлекеттік тіркелгені туралы куәліктің нотариуспен куәландырылған көшірмелері (заңды тұлғаның тіркелуі туралы анықтама);   1. Құрылтайлық келісімнің және/немесе Жарғы шешімдерінің нотариуспен куәландырылған көшірмесі, немесе Ассоциация мүшелігіне үміткер жеке кәсіпкердің тіркелуі туралы куәлік.
  1. Ассоциацияның жаңа мүшесі мүшелік келісіміне қол қойған сәттен бастап, Ассоциация мүшелерінің тізіміне алынады.

  2. Ассоциация мүшелерінің құқығы бар:

   1. Ассоциациямен басқаруға қатысуға. Ассоциацияның әр мүшесі мүшелердің жалпы жиналысында бір дауысқа ие болады;

   2. өз қызметінде Ассоциация өңдеген және бекіткен әдістемелік құжаттарды пайдалануға;   1. өз құқығын қорғауда Ассоциацияның көмегіне жүгінуге;

   2. бір күнтізбелік ай ішінде өз еркімен Ассоциациядан шығуға;   1. Ассоциация органдарына кез келген сұрақ бойынша кіруге;

   2. Ассоциация қызметі туралы ақпараттарды алуға (жоспарлар, бағдарламалар және т.с.с);

   3. Ассоциация жалпы жиналысында күн тәртібіне ұсыныстар енгізуге.

  1. Ассоциация мүшелері міндетті:

   1. Ассоциация мүшелерінің жалпы жиналысының шешіміне сай, Ассоциация операциялық қызметтерін қамтамасыз ету үшін мүліктік жарналар енгізуге;   1. Ассоциацияның құрылтайлық құжаттарын сақтауға;

   2. Ассоциация қызметіне ат салысуға және сәйкес көмек көрсетуге;   1. жарғылық қызметті жүзеге асыру мақсатында қажет болған кезде Ассоциацияның барлық қажетті мәлімет терін көрсетуге.

  1. Ассоциация мүшелері келесі жағдайларда шығарылуы мүмкін:

   1. Қазақстан Республикасы заңнамасын, сонымен қатар, контрагент мемлекеттердің заңдарын бұзса;

   2. Ассоциация мүшелері жалпы жиналысының шешімін орындамаса;

   3. егер оның әрекет/әрекетсіздігі Ассоциация мүлкіне және/немесе беделіне нұқсан келтіріп, абыройын түсірсе.

  1. Шығару туралы шешім Ассоциация мүшелерінің жалпы жиналысымен қабылданады. Ассоциациядан өз еркімен шыққан кезде мүше атқарушы директорға сәйкес өтінішті берген күннен бастап мүшеліктен кеткен болып есептеледі.  1. Ассоциация мүшелерінің Ассоциацияға берген мүлікке, оның ішінде ақшалай жарналарға ие болу құқығы жоқ. Ассоциация өз мүшелерінің міндеттері бойынша жауап бермейді. Ассоциация мүшелері оның міндеттері бойынша біріккен жауапкершілікке ие.

4. Басқару және бақылау органдары

  1. Ассоциацияның басқару органдары болып табылады:

   1. Президент – Ассоциацияның құрметті мүшесі;

   2. Ассоциация мүшелерінің жалпы жиналысы – Ассоциацияның жоғары басқару органы;

   3. Аймақтық өкілдер – бақылау-кеңес беру органы;

   4. Атқарушы директор (штаттық орган) - атқарушы орган;   1. Ревизиялық комиссия - бақылау органы.

  1. Президент

   1. Президент Ассоциацияның құрметті мүшесі болып табылады.

   2. Президент Ассоциация мүшелерінің жалпы жиналысында бір жылға мерзімге сайланады.

   3. Президент халықаралық және Қазақстан Республикасы деңгейінде өкілдік қызметті атқарады.   1. Президент Ассоциацияның аймақтық өкілдіктерін басқарады.
   1. мүшелері жалпы жиналысында дауыстар тең түскен жағдайда, Ассоциация Президенті шешуші дауысқа ие болады.

   2. Ассоциация мүшелерінің жалпы жиналысын өткізу кезінде Президент болмаса, оның қызметтері Ассоциацияның атқарушы директорына беріледі.  1. Ассоциация мүшелерінің жалпы жиналысы

   1. Ассоциацияның жоғары органы болып Ассоциация мүшелерінің жалпы жиналысы табылады. Жалпы жиналыс Ассоциация директорымен жылына бір рет шақырылады. Кезектен тыс жалпы жиналыс Ассоциация Президентімен, ревизиялық комиссияның кез келген мүшесімен немесе Ассоциация 10% мүшелерімен, сонымен қатар, атқарушы директордың шешімі бойынша шақырылуы мүмкін.

   2. Жалпы жиналыстың шақырылымы, күні, күн тәртібі және өткізілетін орны туралы атқарушы директор Ассоциация мүшелеріне жалпы жиналыс шақырылымынан бір ай бұрын хабардар етеді. Әр мүшеден өкілдік нормасы – бір дауыс құқығына, қажет болған жағдайда, сәйкес сенімге ие бір өкіл.   1. Жалпы жиналыстың айрықша құзыреттігіне жатады:

 1. құрылтай құжаттарына өзгерістер мен толықтаулар қабылдау, енгізу;

 2. Ассоциацияны өз еркімен қайта құру немесе тарату;

 3. құзыреттіктерді, ұйымдастырушылық құрылымды, қалыптастыру ретін анықтау және басқару органдары өкілеттілігін тоқтату;

 4. атқарушы директордың қаржылық есеп беру реті мен кезегін, сонымен қатар, бақылаушы органдармен тексеріс жүргізу және олардың нәтижесін бекіту ретін анықтау;
 1. басқа заңды тұлғалардың, сонымен қатар өзінің бөлімшелері мен өкілдіктерін құруда Ассоциацияның қатысуы туралы бекітілген заңнамалық актілер шеңберінде шешімдер қабылдау;
 1. мүліктік жарналарды енгізу мөлшері мен ретін анықтау;

 2. Ассоциация қызметінің басым бағыт-тарын, қалыптастыру және оның мүлкін пайдалану ұстанымдарын анықтау;
 1. атқарушы директордың, сонымен қатар, Ассоциацияның барлық штаттық жұмыскерлерінің өкілеттіліктерін мерзімінен бұрын тоқтату;

 2. жылдық бюджетті, қаржылық есепті және жылдық бухгалтерлік теңгерімді бекіту;

 3. ревизиялық комиссияның сайлауы;

 4. Ассоциацияның ішкі құжаттарын бекіту;

 5. Ассоциацияның басқа да мәселелерін қарастыру.

   1. Жалпы жиналыстың шешімі ашық дауыс беруде қатысушы дауыстардың көп бөлігі бойынша қабылданады. Отырыстарды өткізу үшін жиналыс – Ассоциацияның барлық мүшелерінің 50%-ы болған жағдайда.

   2. Өткізу тәртібі Ассоциацияның жалпы жиналысымен бекітілген, «Сырттай дауыс беру туралы Ережелерде» қарастырылған сырттай дауыс беру әдісі арқылы жалпы жиналыстың құзыреттігіне кіретін жеке мәселелер бойынша шешімдер қабылдануы мүмкін.
  1. Атқарушы директор

   1. Жеке меншік басқарудың атқарушы органы болып Ассоциацияның атқарушы директоры табылады. Атқарушы директор Ассоциация мүшелерінің жалпы жиналысымен бір жылдық мерзімге тағайындалатын және босатылатын Ассоциацияның штаттық қызметкері болып табылады.

   2. Атқарушы директор: 1. атқарушы директордың құзыреттігіне Ассоциация мүшелері жалпы айрықша құзыреттігін құрамайтын барлық мәселелерді шешу кіреді; 1. Ассоциация қызметінің ағымдағы басқаруын жүзеге асырады;

 2. сенімхатсыз Ассоциация атынан әрекет етеді және тоқсан сайын Ассоциация мүшелерінің жалпы жиналысы алдында есеп береді;

 3. Ассоциация мүшелері жалпы жиналысының шешіміне сай Ассоциацияның штаттық жұмыскерлерін жұмысқа алады және босатады;

 4. ішкі қызметтің жедел мәселелері бойынша бұйрықтар шығарады;

 5. өз өкілеттілігінің шеңберінде келісімдер мен шарттар жасасады;

 6. Ассоциацияның қаржылық-шаруашылық қызметін жүзеге асырады;

 7. Ассоциацияны барлық ұйымдар мен мемлекеттік органдарда көрсетеді; 1. бекітілген тәртіпте статистикалық, бухгалтерлік және салықтық есептілікті қамтамасыз етеді;

 2. Ассоциация шығындарының сметасын дайындайды.

 3. Атқарушы директор кейінге қалдыруға болмайтын мәселелер, оның ішінде, жалпы жиналыстың айрықша құзыреттігіне жататын сұрақтар бойынша шешім қабылдау үшін өзінің жеке бастамасымен жалпы жиналыстың отырысын өткізуге құқылы.
 1. Атқарушы директор өз өкілеттілігін, немесе оның бір бөлігін Ассоциация қызметкерлеріне беруге құқылы.

 2. Атқарушы директордың өз міндеттерін орындауы мүмкін болмаған жағдайда, оның қызметтерін осы Жарғының 33 тармағында қарастырылған тәртіпте Ассоциация мүшелері жалпы жиналысының 50% кем емес келісімін алған тұлға уақытша атқарады.  1. Ревизиялық комиссия   1. Ревизиялық комиссия мүшелері (үш адамнан көп емес, тақ сандық мөлшерде) Ассоциация мүшелерінің жалпы жиналы

сымен бір жылдық мерзімге сайланады. Ревизиялық комиссия мүшелері кезекті мерзімге бір реттен көп сайлануы мүмкін.

   1. Ревизиялық комиссия Ассоциацияның барлық мүлкіне, Ассоциацияның бір жыл ішінде жасаған шығындарына тексеріс жүргізе алады. Ревизиялық комиссия тексерістердің нәтижесін Ассоциация мүшелерінің жалпы жиналысында көрсетеді.

   2. Ассоциацияның қаржылық-шаруашылық қызметіне бақылауды Ревизиялық комиссия жүзеге асырады.   1. Ревизиялық комиссия Ассоциация мүшелері жалпы жиналысының шешімі бойынша қаржылық-шаруашылық қызметті тексеруді жүргізеді.
   1. Ревизиялық комиссия Ассоциацияның лауазымды тұлғаларынан барлық қажетті құжаттар мен жеке түсініктемелерді талап ете алады.
   1. Ревизиялық комиссия тексерістердің нәтижесін Ассоциация мүшелерінің жалпы жиналысына және Ассоциацияның атқарушы директорына ұсынады. Ревизиялық комиссия Ассоциация мүшелерінің жалпы жиналысымен бекітілген «Ревизиялық комиссия туралы Ережелерге» сәйкес әрекет етеді.

   2. Ревизиялық комиссия тікелей Ассоциация мүшелерінің жалпы жиналысымен бақыланады. 1. Қаржылық-шаруашылық

қызметтің құрылымы
  1. Ассоциацияны қаржыландыру көздері болып табылады:

   1. Құрылтайшылар мен Ассоциация мүшелерінің төлемдері;

   2. ерікті жарналар мен қайырымдылықтар;

   3. донорлық ұйымдар тарапынан мақсатты қаржыландырулар (гранттар);

   4. тауарлар, жұмыстар мен қызметтерді жүзеге асырудан түскен төлемдер;

   5. жеке шаруашылық қызметтен түскен табыстар;   1. басқа да Қазақстан Республикасы заңнамасымен сұралмайтын төлемдер.  1. Ассоциация жеке меншігінде, Қазақстан Республикасы қолданыстағы заңнамасына сәйкес, төмендегілер болуы мүмкін: жер телімдері, ғимараттар, құрылыстар, тұрғын үй қоры, көліктер, жабдықтар, мүліктер, мәдени-ағартушылық және денсаулық сақтау бағытындағы мүліктер, қаржылық құралдар, бағалы қағаздар және Ассоциацияның жарғылық қызметін материалды қамтамасыз етуге қажетті басқа да мүліктер.  1. Ассоциацияның кәсіпкерлік қызметінен түскен табыстар Ассоциация мүшелерінің арасында талан-таражға түсуі мүмкін емес және ол Ассоциацияның жарғылық мақсаттарына жету үшін пайдаланылуы тиіс.

  2. Ассоциация өз жеке меншігіндегі мүлікке қатынасында Қазақстан Республикасы заңнамасына, осы Жарғыға және Ассоциацияның сәйкес жарғылық мақсаттарына қарама-қайшы келмейтін кез келген келісімді жасай алады. 1. Жарғыға өзгерістер мен толықтырулар енгізу тәртібі
  1. Ассоциация мүшелері жалпы жиналысының шешімімен бекітілген Жарғыға өзгерістер мен толықтырулар енгізу мемлекеттік тіркеуді қажет етеді.

  2. Жарғыға өзгерістер мен толықтырулар енгізуді мемлекеттік тіркеу Қазақстан Республикасы қолданыстағы заңнамасында бекітілген тәртіпте жүзеге асырылады.
  1. Ассоциация Жарғысына енгізілген өзгерістер мен толықтырулар тек мемлекеттік тіркелген соң күшіне енеді. 1. Қайта құру және тарату тәртібі

  1. Ассоциацияны қайта құру Ассоциация мүшелерінің жалпы жиналысының

шешімі бойынша жүзеге асырылады.

  1. Қайта құрудан соң, Ассоциацияның мүлкі Қазақстан Республикасы қолданыстағы заңнамасына сай, қайта тіркелген заңды тұлғаларға өтеді.  1. Ассоциацияның мүлкі мен құралдары ол таратылған кезде, кредиторлар талаптарын қанағаттандырған соң, Ассоциацияның жарғылық мақсаттарына бағытталады және оның мүшелері арасында бөлуге рұқсат жоқ.

  2. Ассоциация мүшелердің жалпы жиналысы шешімі немесе сот шешімі бойынша таратылуы мүмкін. Ассоциацияны қайта құру немесе тарату Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасында анықталған тәртіпте жүзеге асырылады.
  1. Тарату туралы шешім қабылдаған жалпы жиналыс немесе сот тез арада жазбаша түрде бұл туралы Ассоциацияның тіркеу органына хабар береді және тарату туралы хабарламаны ресми баспа органдарына шығаратын тарату комиссиясын тағайындайды.

  2. Ассоциация таратылған жағдайда осы Жарғы өз күшін жояды.

  3. Ассоциация істері және мүлкін басқару бойынша тарату комиссиясының өкілеттігі, қолдағы мүлікті бағалау, кредиторлар талаптарын қанағаттандыру Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнама талаптарына сәйкес жүзеге асырылады.
  1. Ассоциацияны тарату жөнідегі шешім заңды тұлғаларды бірыңғай мемлекеттік тіркеу тізімінен шығару үшін Ассоциацияны тіркеген органға жіберіледі.

  2. Ассоциацияны тарату аяқталған болып саналады, ал Ассоциация – Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес бұл туралы заңды тұлғалардың бірыңғай мемлекеттік тізіміне енгізгеннен кейін өз жұмысын тоқтатады.

     1. Общие положения  1. Устав регламентирует деятельность некоммерческой организации Объединение юридических лиц «Ассоциация операторов телерадиовещания Республики Казахстан», (далее - Ассоциация), учрежденной юридическими лицами и/или индивидуальными предпринимателями на добровольной основе для содействия ее членам в достижении целей, предусмотренных настоящим Уставом, а также осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Республики Казахстан, Гражданским кодексом Республики Казахстан и Законом Республики Казахстан «О некоммерческих организациях». Ассоциация создается на неопределенный срок.

  2. Полное название Ассоциации:

на государственном языке: «Қазақстан Республикасы телерадиохабар тарату операторларының Ассоциациясы» заңды тұлғалар Бірлестігі,

на русском языке: Объединение юридических лиц «Ассоциация операторов телерадиовещания Республики Казахстан»,

на английском языке: Association of The Broadcasting Operators of the Republic of Kazakhstan.

Сокращенное название Ассоциации:

на государственном языке: «Қазақстан Республикасы телерадиохабар тарату операторларының Ассоциациясы» ЗТБ,

на русском языке: ОЮЛ «Ассоциация операторов телерадиовещания Республики Казахстан»,

на английском языке: Association of The Broadcasting Operators of the Republic of Kazakhstan.


  1. Ассоциация создана с целью координации деятельности своих членов, представления и защиты их интересов на основании решения его учредителей, заключивших между собой учредительный договор. Ассоциация не является вышестоящим органом по отношению к своим членам.

  2. Ассоциация является юридическим лицом, обладающим на праве собственности обособленным имуществом, имеет самостоятельный баланс, а также располагает всеми атрибутами, необходимыми для его деятельности (банковские счета, включая валютные, печати, штампы, бланки, символику и прочее). Ассоциация может от своего имени заключать договоры, приобретать имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом, ответчиком и третьим лицом в суде.

  3. Ассоциация может заниматься предпринимательской деятельностью лишь постольку, поскольку это соответствует ее уставным целям.

  4. Ассоциация вправе создавать филиалы и представительства на территории Республики Казахстан и за ее пределами, а также вступать в другие ассоциации и союзы.

  5. Филиалы и представительства Ассоциации не являются юридическими лицами. Они наделяются имуществом за счет Ассоциации, имеют собственные балансы, входящие в консолидированный баланс.

  6. Вмешательство в деятельность Ассоциации государственных, общественных или иных органов,

кроме специально уполномоченных

законодательством органов, не допускается.  1. Ассоциация несет ответственность по своим обязательствам всем своим имуществом.

  2. Ассоциация не отвечает по обязательствам своих членов. Члены Ассоциации несут субсидиарную ответственность по ее обязательствам

в размере и в порядке, предусмотренным учредительными документами Ассоциации.

  1. Место нахождения и адрес Ассоциации: 010000, Республика Казахстан, г. Астана, ул. Омарова, 100, кв. 4.
 1. Цели и предмет деятельности  1. Целью деятельности Ассоциации является содействие:

   1. повышению эффективности пред- принимательской деятельности членов Ассоциации;

   2. улучшению обслуживания абонентов телерадиовещания;

   3. развитию телерадиовещания Республики Казахстан;

   4. производству отечественной аудио- визуальной продукции.

  1. Предметом деятельности Ассоциации является:

   1. Решение организационно-экономических вопросов деятельности членов Ассоциации;

   2. оказание содействия в заключении договоров с правообладателями, решение вопросов ценообразования, в том числе путем консолидированного представления интересов членов Ассоциации (единый контрагент);

   3. оказание консалтинговых услуг по реализации предложений членов Ассоциации;

   4. занятие видами деятельности прямо или косвенно технологически связанных с целью и предметом деятельности Ассоциации, в том числе создание отечественного контента телерадиовещания;

   5. содействие в проведении реформ и в поддержке операторов телевизионного вещания на территории Республики Казахстан;

   6. подготовка теоретических рекомен-даций, выработка практических предложений, а также содействие в разработке стратегий долгосрочного экономического роста в сфере телерадиовещания;

   7. проведение научных, аналитических исследований и социологических опросов;

   8. участие в совершенствовании действующего законодательства по

вопросам развития телерадиовещания в Республике Казахстан;

   1. организация конференций, семинаров, тренингов, круглых столов по проблемам развития телерадиовещания, а также участие в соответствующих международных мероприятиях;

   2. изучение передового опыта зарубежных стран в сфере развития телерадиовещания;

   3. сотрудничество с международными организациями по вопросам развития телерадиовещания, а также развития международных связей;   1. осуществление иных форм деятельности, не запрещенных законодательством Республики Казахстан и настоящим Уставом.  1. Виды деятельности, подлежащие лицензированию в соответствии с действующим законодательством, Ассоциация вправе осуществлять только при наличии лицензии, полученной в установленном порядке. 1. Членство в Ассоциации  1. Членами Ассоциации могут быть любые юридические лица и индивидуальные предприниматели, признавшие Устав и Учредительный договор Ассоциации, способные внести вклад в реализацию целей и задач, стоящих перед Ассоциацией.

   1. Юридические лица и индивидуальные предприниматели приобретают права члена Ассоциации по решению Общего собрания членов Ассоциации, на основании поданного ими заявления.

   2. Голосование членов Ассоциации проводится в соответствии с п. 33 настоящего Устава.

   3. Заявление должно быть рассмотрено в недельный срок. Отказ в приеме в члены Ассоциации не требует мотивировки.

   4. Ассоциация является открытой организацией. Количество членов

Ассоциации не ограничено.

   1. Члены Ассоциации сохраняют свою самостоятельность и права юридического лица. Права члена Ассоциации не могут быть переданы третьим лицам.

   2. Учредители становятся членами Ассоциации с даты государственной регистрации Ассоциации. Учредители не имеют преимущественных прав и льгот по отношению к другим членам Ассоциации.

   3. Вновь вступившие в состав Ассоциации приобретают все права и выполняют обязанности Члена Ассоциации, а также имеют право называться Членом Ассоциации с даты вступления в Ассоциацию.

   4. Датой вступления в Ассоциацию считается дата подписания договора членства в Ассоциации, подписываемого между Исполнительным органом Ассоциации и членом Ассоциации.

   5. Исполнительный орган Ассоциации ведет реестр членов Ассоциации.

  1. Прием и выход члена Ассоциации осуществляется в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. При этом, членом Ассоциации можно стать только в случаях:

   1. когда претендент в члены Ассоциации отвечает требованиям, предъявляемым к членам Ассоциации;

   2. когда претендент признает положения Учредительного договора Ассоциации и настоящего Устава.

  1. Исполнительный орган осуществляет прием документов, указанных в пп. 3.4. настоящего Устава, от претендентов в члены Ассоциации и проверяет их на предмет соответствия действующему законодательству Республики Казахстан, Учредительному договору и настоящему Уставу.

  2. Прием в члены производится на основании:

   1. заявления о приеме в членство;

   2. копии протокольного решения высшего органа управления претендента

в члены Ассоциации о намерении вступить в состав членов Ассоциации заверенной печатью;   1. нотариально заверенные копии свидетельства о государственной регистрации юридического лица (справка о регистрации юридического лица);

   2. нотариально заверенные копии Учредительного договора и/или решения и Устава, либо свидетельство о регистрации индивидуального предпринимателя - претендента в члены Ассоциации.

  1. Новый член Ассоциации включается в Реестр членов Ассоциации со дня подписания договора членства.  1. Члены Ассоциации имеют право:

   1. принимать участие в управлении Ассоциацией. Каждый член Ассоциации имеет один голос на Общем собрании членов;

   2. использовать в своей деятельности методические документы, разрабатываемые и утверждаемые Ассоциацей;

   3. получать помощь Ассоциации в защите своих прав;

   4. по своему усмотрению выйти из Ассоциации в течении календарного месяца;

   5. обращаться в органы Ассоциации по любым вопросам;

   6. получать информацию о деятельности Ассоциации (планы, программы и т.п.);

   7. вносить предложения в повестку дня на общем собрании Ассоциации.

  1. Члены Ассоциации обязаны:

   1. вносить имущественные взносы для обеспечения операционной деятельности Ассоциации согласно решениям Общего собрания членов Ассоциации;

   2. соблюдать учредительные документы Ассоциации;

   3. принимать участие в деятельности Ассоциации и оказывать соответствующее содействие;

   4. в случае необходимости предоставить все необходимые данные Ассоциации в целях осуществления его уставной деятельности.

  1. Член Ассоциации может быть исключен из нее в случаях:

   1. нарушения законодательства Республики Казахстан, а также законодательства страны контрагента;

   2. неисполнения решений Общего собрания членов Ассоциации;

   3. если его действия/бездействия дискредитируют или наносят вред имиджу и/или имуществу Ассоциации.
  1. Решение об исключении принимается Общим собранием членов Ассоциации. При добровольном выходе из Ассоциации член считается выбывшим со дня направления исполнительному директору соответствующего заявления.

  2. Члены Ассоциации не имеют права на переданное ими в Ассоциацию имущество, в том числе на денежные взносы. Ассоциация не отвечает по обязательствам своих членов. Члены Ассоциации несут субсидиарную ответственность по его обязательствам. 1. Органы управления и контроля  1. Руководящими органами Ассоциации являются:

   1. Президент - Почетный член Ассоциации;

   2. Общее собрание членов Ассоциации - высший орган управления Ассоциации;

   3. Региональные представители - наблюдательно-консультативный орган;

   4. Исполнительный директор (штатный орган) - исполнительный орган;

   5. Ревизионная комиссия - контрольный орган.

  2. Президент

   1. Президент является почетным членом Ассоциации.

   2. Президент избирается Общим собранием членов Ассоциации сроком на один год.

   3. Президент выполняет представитель-скую функцию, как на международномуровне, так и в Республике Казахстан.

   4. Президент возглавляет региональные представительства Ассоциации.

   5. В случае равного разделения голосов Общего собрания членов Ассоциации, решающий голос имеет Президент Ассоциации.

   6. В случае отсутствия Президента во время проведения Общего собрания членов Ассоциации его функциями наделяется Исполнительный директор Ассоциации.

  3. Общее собрание членов Ассоциации

   1. Высшим органом Ассоциации является Общее собрание членов Ассоциации. Общее собрание созывается исполнительным директором Ассоциации не реже одного раз в год. Внеочередное Общее собрание может быть созвано по требованию Президента Ассоциации, любого из членов ревизионной комиссии или 10 % членов Ассоциации, а также по решению исполнительного директора.

   2. О созыве, дате, повестке дня и месте проведения Общего собрания исполнительный директор извещает членов Ассоциации не позднее, чем за один месяц до созыва Общего собрания. Норма представительства от каждого члена – один представитель с правом одного голоса, в случае необходимости, имеющий соответствующую доверенность.

   3. К исключительной компетенции Общего собрания относится:

 1. принятие, внесение изменений и дополнений в учредительные документы;

 2. добровольная реорганизация и ликвидация Ассоциации;

 3. определение компетенции, организационной структуры, порядка формирования и прекращения полномочий органов управления;

 4. определение порядка и периодичности представления финансовой отчетности исполнительного директора, а также порядка проведения проверки контрольным органом и утверждения их результатов;

 5. принятие в пределах, установленных законодательными актами, решения об участии Ассоциации в создании или деятельности других юридических лиц, а также своих филиалов и представительств;

 6. определение размеров и порядок внесения имущественных взносов;

 7. определение приоритетных направлений деятельности Ассоциации, принципов формирования и использования его имущества;

 8. избрание и досрочное прекращение полномочий исполнительного директора, а также всех штатных работников Ассоциации;

 9. утверждение годового бюджета, финансового отчета и годового бухгалтерского баланса;

 10. избрание ревизионной комиссии;

 11. утверждение внутренних документов Ассоциации;

 12. рассмотрение других вопросов деятельности Ассоциации.

   1. Решения Общего собрания принимаются открытым голосованием простым большинством участвующих голосов. Кворум для проведения заседаний – 50% от общего числа членов Ассоциации.

   2. Возможно принятие решений по отдельным вопросам, входящим в компетенцию общего собрания, методом заочного голосования, порядок которого предусмотрен в «Положении о заочном голосовании», утвержденным Общим собранием членов Ассоциации.  1. Исполнительный директор

   1. Единоличным исполнительным органом управления является исполнительный директор Ассоциации. Исполнительный директор является штатным работником Ассоциации, назначаемым и освобождаемым Общим собранием членов Ассоциации сроком на один год.

   2. Исполнительный директор:

 1. к компетенции исполнительного директора относится решение всех вопросов, которые не составляют исключительную компетенцию Общего собрания членов Ассоциации;

 2. осуществляет текущее руководство деятельностью Ассоциации;

 3. без доверенности действует от имени Ассоциации и ежеквартально отчитывается перед Общим собранием членов Ассоциации;

 4. принимает на работу и увольняет штатных работников Ассоциации в соответствии с решением Общего собрания членов Ассоциации;

 5. издает приказы по оперативным вопросам внутренней деятельности;

 6. заключает договоры и соглашения в пределах своих полномочий;

 7. осуществляет финансово-хозяйствен- ную деятельность Ассоциации;

 8. представляет Ассоциацию во всех организациях и государственных органах;

 9. обеспечивает статистическую, бухгалтерскую и налоговую отчетности в установленном порядке;

 10. подготавливает сметы расходов Ассоциации.

 11. Исполнительный директор вправе по собственной инициативе инициировать проведение заседания Общего собрания членов Ассоциации для принятия решения по неотложному вопросу, в том числе относящемуся к исключительной компетенции Общего собрания.

 12. Исполнительный директор имеет право передавать свои полномочия, либо их часть сотрудникам Ассоциации.

 13. В случае невозможности исполнения своих обязанностей Исполнительным директором, его функции временно исполняет лицо, получившее согласование не менее 50% Общего собрания членов Ассоциации, в порядке предусмотренным п. 33 настоящего Устава.  1. Ревизионная комиссия

   1. Члены ревизионной комиссии (нечетное количество, не более трех человек) избираются на Общем собрании членов Ассоциации сроком на один год. Члены ревизионной комиссии могут неоднократно избираться на очередной срок.

   1. Ревизионная комиссия может производить осмотр и ревизию всего имущества Ассоциации и проверку произведенных в течение года расходов Ассоциации. Ревизионная комиссия представляет результаты проверок Общему собранию членов Ассоциации.

   2. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Ассоциации осуществляет Ревизионная комиссия.

   3. Ревизионная комиссия осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации по решению Общего собрания членов Ассоциации.

   4. Ревизионная комиссия вправе требовать от должностных лиц Ассоциации предоставления всех необходимых документов и личных объяснений.

   5. Ревизионная комиссия представляет результаты проверок Общему собранию членов Ассоциации и Исполнительному директору Ассоциации. Ревизионная комиссия действует в соответсвтии с «Положением о ревизионной комисии», утверждаемой Общим собранием членов Ассоциации.

   6. Ревизионная комиссия подконтрольна непосредственно Общему собранию членов Ассоциации. 1. Структура финансово-хозяйственной деятельности

  1. Источниками финансирования Ассоциации являются:

   1. поступления от Учредителей и членов Ассоциации;

   2. добровольные взносы и пожертвования;

   3. целевое финансирование (гранты) со стороны донорских организаций;

   4. поступления от реализации товаров, работ и услуг;   1. доходы от собственной хозяйственной деятельности;   1. другие незапрещенные законодательством Республики Казахстан поступления.

  1. В собственности Ассоциации могут находиться, в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан: земельные участки, здания, строения, сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурно-просветительного и оздоровительного назначения, денежные средства, ценные бумаги и иное имущество, необходимое для материального обеспечения уставной деятельности Ассоциации.

  2. Доходы от предпринимательской деятельности Ассоциации не могут перераспределяться между членами Ассоциации и должны использоваться только для достижения уставных целей Ассоциации.

  3. Ассоциация может совершать в отношении находящегося в ее собственности имущества любые сделки, не противоречащие законодательству Республики Казахстан, настоящему Уставу и соответствующие уставным целям Ассоциации.
 1. Порядок внесения изменений и дополнений в Устав
  1. Изменения и дополнения в Устав, утвержденные решением Общего собрания членов Ассоциации, подлежат государственной регистрации.

  2. Государственная регистрация изменений и дополнений в Устав Ассоциации осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан.

  3. Изменения и дополнения к Уставу Ассоциации вступают в силу с момента их государственной регистрации. 1. Порядок реорганизации и ликвидации

  1. Реорганизация Ассоциации осуществляется по решению Общего собрания членов Ассоциации.

  1. Имущество Ассоциации переходит после ее реорганизации к вновь возникшим юридическим лицам в порядке, предусмотренном действующим законодательством Республики Казахстан.

  2. Имущество и средства Ассоциации при ликвидации, после удовлетворения требований кредиторов направляются на уставные цели Ассоциации и не подлежат перераспределению между ее членами.  1. Ассоциация может быть ликвидирована по решению Общего собрания членов Ассоциации, или по решению суда. Ликвидация или реорганизация Ассоциации осуществляется в порядке, определенном действующим законодательством Республики Казахстан.

  2. Общее собрание или суд, принявшие решение о ликвидации, незамедлительно письменно сообщают об этом органу регистрации Ассоциации и назначают ликвидационную комиссию, которая помещает в официальных органах печати публикацию о ликвидации.

  3. При ликвидации Ассоциации настоящий Устав утрачивает силу.

  4. Полномочия ликвидационной комиссии по управлению имуществом и делами Ассоциации, оценке наличного имущества, удовлетворению требований кредиторов осуществляются в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Казахстан.

  5. Решение о ликвидации Ассоциации направляется в зарегистрировавший Ассоциацию орган для исключения ее из единого государственного реестра юридических лиц.

  6. Ликвидация Ассоциации считается завершенной, а Ассоциация - прекратившей свое существование после внесения об этом записи в единый государственный реестр юридических лиц в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

ПОДПИСИ УЧРЕДИТЕЛЕЙ АССОЦИИАЦИИ:

АССОЦИАЦИЯ ҚҰРЫЛТАЙШЫЛАРЫНЫҢ ҚОЛЫ:


 1. «Көркем ТВ» ЖШС

Қызылорда қ., Қазантаев к-сі, 19 «А»

Банктік реквизиттер:

ЖСН 060940009432

ЖСК KZ 968560000006090738

БСК KCJBKZKX

«БанкЦентрКредит» АҚ

Қызылорда қ.

С.Е.Нұрахметов ____________________________________________________________ 1. «АрқаТелеком» ЖШС

Астана қ., С. Лазо қиылысы, № 13 үй

Банктік деректемелері:

ҚҚС бойынша есепке қою туралы куәлік: Сериясы 62001 №0000858 25 қазан 2011ж.

ЖСН 060640009461

ЖСК KZ 316010111000166811

БСК HSBKKZKX

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ

А.А. Габдрахимов __________________________________________________________ 1. «Сырымбетов Аблайхан Куандыкович» ЖК

Ерейментау қ., Абылайхан к-сі, 109

«РИВЕР» бизнес-орталығы

Банктік деректемелер:

ЖСН 760 101 300 214

ЖСК KZ 7478012G0104631001

БСК JSRBKZKA

«Темірбанк» АҚ

А.К. Сырымбетов _________________________________________________________ 1. «SCS Telecom» ЖШС

Астана қ., 188 к-сы, 16 үй

Банктік деректемелер:

ҚҚС бойынша есепке қою туралы куәлік: Сериясы 62001 № 0000236 1 қазан 2009 ж.

ЖСН 081240006796

ЖСК KZ48319Y010000361913

БСК ABKZKZKX«БТА Банк» АҚ
Е.А. Аймурзаев____________________________________________________________Достарыңызбен бөлісу:

swot-analiz-mashinostroitelnogo-kompleksa-chuvashskoj-respubliki-vnutrennyaya-sreda.html
swot-analiz-pomogaet-otvetit-na-sleduyushie-voprosi.html
sxxxiii-biblioteka-vsemirnoj-literaturi-seriya-pervaya-tom-10-pesn-o-rolande-koronovanie-lyudovika-nimskaya.html
syamzhenskij-municipalnij-rajon-departament-obrazovaniya-vologodskoj-oblasti.html
synnin-viemaa-8-12-str-problemi-iz-za-nazvaniya-sataninskie-stihi-i-molitvi.html
synovate-smi-vtorogo-eshelona-analiz-upominaemosti-v-smi-romir-i-konkurentov-obzor-smi-za-19-maya-2010-god.html
 • tetrad.bystrickaya.ru/vliyanie-na-istoriyu-cherez-post-i-molitvu-derek-prins.html
 • paragraph.bystrickaya.ru/mental-aspects-inedelya-4-perioda-razvitiya-grammatiki-i-deskriptivnaya-grammatika-ii-predpisatelnaya-preskriptivnaya.html
 • tetrad.bystrickaya.ru/vergilij-eneida-otrivki-stranica-3.html
 • crib.bystrickaya.ru/jorkshir-uikli-post-mezhdvuhmiro-v.html
 • esse.bystrickaya.ru/rabochaya-programma-disciplini-v12-poligraficheskij-dizajn-i-reklama-obrazovatelnoj-programmi-po-napravleniyu-podgotovki-bakalavriata-050100-62-pedagogicheskoe-obrazovanie.html
 • pisat.bystrickaya.ru/storya-medicini-v-epohu-vdrodzhennya.html
 • lecture.bystrickaya.ru/baspasz-habarlamasi.html
 • education.bystrickaya.ru/216-celi-i-zadachi-v-sfere-upravleniya-municipalnim-imushestvom-v-2008-godu.html
 • university.bystrickaya.ru/glava-administracii-rajona-vazamahaev-ob-utverzhdenii-polozheniya-o-sisteme-oplati-truda-rabotnikov-uchrezhdenij-kulturi.html
 • write.bystrickaya.ru/glava-25-yavlyaetsya-hudozhestvennim-proizvedeniem-v-tom-smisle-chto-opisannie-v-nem-sobitiya-imeya-otnoshenie-k-avtorskomu.html
 • teacher.bystrickaya.ru/glava-4-bokser-ti-chto-kupil-bileti-na-eto-shou-ili-kak.html
 • shkola.bystrickaya.ru/modelirovanie-kak-metod-socialnih-issledovanij.html
 • prepodavatel.bystrickaya.ru/takim-obrazom-v-rezultate-problemno-orientirovannogo-analiza-raboti-shkoli-viyavleni-sleduyushie-problemi.html
 • teacher.bystrickaya.ru/glava-64-glen-charlz-kuk.html
 • otsenki.bystrickaya.ru/rezultati-uchebnoj-deyatelnosti-po-klassam-publichnij-otchet-direktora-mou-kamchugskaya-oosh.html
 • assessments.bystrickaya.ru/ekonomicheskaya-geografiya.html
 • znanie.bystrickaya.ru/avtoservis-formirovanie-strategii-i-scenarnij-analiz-v-usloviyah-neopredelennosti-chast-3.html
 • knigi.bystrickaya.ru/sekciya-stroitelnih-konstrukcij-nauchno-issledovatelskaya-rabota-studentov-materiali-58-j-nauchnoj-studencheskoj.html
 • apprentice.bystrickaya.ru/zadachi-avtomatizacii-processa-proektirovaniya-chast-3.html
 • uchebnik.bystrickaya.ru/vliyanie-opornoj-razgruzki-na-spontannuyu-kvantovuyu-sekreciyu-mediatora-v-sinapsah-skeletnih-mishc-raznogo-funkcionalnogo-profilya.html
 • books.bystrickaya.ru/biologiyaekologiya.html
 • uchit.bystrickaya.ru/spravochnik-dlya-postupayushih-v-uchebnie-zavedeniya-srednego.html
 • report.bystrickaya.ru/iskusstvo-borbi-s-pomislami.html
 • occupation.bystrickaya.ru/nejronnie-modeli-pamyati-i-obucheniya-i-predmet-zadachi-i-metodi-psihofiziologii.html
 • pisat.bystrickaya.ru/tablica-234-rezultati-shkalogrammnogo-analiza-note-bene.html
 • studies.bystrickaya.ru/12-obstoyatelstva-isklyuchayushie-materialnuyu-otvetstvennost-rabotnika.html
 • exam.bystrickaya.ru/vliyanie-masonskih-idej-na-razvitie-otechestvennoj-zhurnalistiki-chast-8.html
 • obrazovanie.bystrickaya.ru/prikaz-ot-6-avgusta-2004-g-n-20-e2-ob-utverzhdenii-metodicheskih-ukazanij-po-raschetu-reguliruemih-tarifov-i-cen-na-elektricheskuyu-teplovuyu-energiyu-na-roznichnom-stranica-24.html
 • uchitel.bystrickaya.ru/rabochaya-programma-disciplini-teoreticheskie-osnovi-tehnologii-pererabotki-zerna.html
 • institute.bystrickaya.ru/glava-23-vozdushnie-linii-elektroperedachi-i-tokoprovodi-prikaz-ot-13-yanvarya-2003-goda-n-6-ob-utverzhdenii-pravil.html
 • spur.bystrickaya.ru/kristalloenergetika-kak-osnova-ocenki-svojstv-tverdotelnih-materialov-stranica-11.html
 • teacher.bystrickaya.ru/godovoj-otchet-otkritogo-akcionernogo-obshestva-ryazannefteprodukt-za-2011-god-2012-god.html
 • composition.bystrickaya.ru/osnovnoe-obshee-obrazovanie-uchebniki-didaktiche.html
 • education.bystrickaya.ru/26-soderzhanie-urn-instrukciya-po-organizacii-i-provedeniyu-rabot-pri-soderzhanii-pridomovih-territorij-proekt-pervaya-redakciya.html
 • thesis.bystrickaya.ru/prilozhenie-4a-pb-10-574-03-pravila-ustrojstva-i-bezopasnoj-ekspluatacii-parovih-i-vodogrejnih-kotlov-vzamen.html
 • © bystrickaya.ru
  Мобильный рефератник - для мобильных людей.